Wat wil het leven eigenlijk van jou?

De tijd waarin wij als mensen worden geboren en opgroeien, heeft grote impact op wie wij als mens denken te zijn. 

 

Wij hebben allemaal geleerd ons verstand te volgen. Wij zijn onbedoeld zo goed getraind geraakt in het gebruik van ons verstand, dat we daarmee in min of meerdere mate vervreemd zijn geraakt van wie we ten diepste zijn. We proberen het leven te controleren, te regisseren...

 

In plaats van in flow te zijn met het leven, proberen we continu met ons verstand het leven te sturen. Als dat lukt, dan heeft ons ego een geluksmoment. Maar veel vaker lukt dat niet en maken we onszelf - of anderen - daar nog lange tijd verwijten over.

 

Zo leven we bijna allemaal constant op de smalle overgang van gelukkig zijn enerzijds én spanning, teleurstelling, verdriet, boosheid, het gevoel niet goed genoeg te zijn en de angst om te falen, anderzijds. 

 

Het kan ook anders. Je kunt je leven ook meer vanuit de natuurlijke stroom leven. Als je in lijn leeft met jouw natuurlijke aanleg en niet probeert om verstandelijk iets te forceren, ontvouwt het leven zich zoals het voor jou bedoeld is. Je leven komt dan in flow.

 

Als we als mensen in flow zijn (je kent die momenten/perioden vast wel), voelen we onszelf verbonden met de natuur en de mensen om ons heen. Dingen gaan als het ware vanzelf.  

Een gedachte waar je de komende weken bewust mee zou kunnen spelen is niet 'wat wil ik van het leven', maar 'wat wil het leven van mij?' Durf ik mezelf over te geven aan wat het leven voor mij in petto heeft?

 

Sinds ik mijn eigen natuurlijke aanleg (mijn design) ken, laat ik mijn neiging om het leven te sturen, steeds een beetje losser. Iedere overtuiging die ik ontdek, ieder oordeel dat mij afscheidt van een ander, iedere angst, waardeer ik. Ik glimlach en ik voel dat ik dat niet ben. Meer doe ik eigenlijk niet. 

 

Het is echt heerlijk om te doen. Mijn leven wordt steeds simpeler. Ik word ook steeds aardiger voor mijzelf. Ik voel steeds vaker vrolijkheid en lichtheid. Ook in deze periode van onzekerheid.

 

Sinds ik niet meer bezig ben met wat ik wil, maar me meer overgeef aan wat er gebeurt, is het leven niet alleen gemakkelijker, maar ook rijker en completer. De mooiste mensen komen op mijn pad. De leukste opdrachten. 

 

Het duurt een tijdje om los te komen van wat jezelf aangeleerd hebt. In heb begin protesteerde mijn hoofd continu. Maar ook mijn hoofd begint er geleidelijk aan te wennen dat ik niet iets moet willen, maar alleen mezelf hoef te zijn.

 

Het leven stroomt dan letterlijk door mij heen en ik volg. Een absolute weldaad en aanrader :-)

Reactie schrijven

Commentaren: 0