Ontdek waar het in jouw leven om draait

Sta je voor een belangrijke keuze en weet je niet wat te doen? Zit je niet zo lekker in je vel, of loopt het niet in je relatie of op het werk? Wil je meer uit het leven halen? 

 

Het Human Design systeem is verreweg de snelste en effectiefste manier om zicht te krijgen op waar het in jouw leven om draait en de keuzes die daar het beste bij passen.  

 

Aan de hand van de analyse kan ik je vertellen waar jouw unieke kracht zit. Je kunt met het nieuwe inzicht veel nadrukkelijker je eigen levensrichting bepalen. Je leert  hoe je vanaf nu besluiten kunt nemen die echt bij jou passen. Hoe je met (nog) meer gemak en voldoening kunt leven.   


Advies voor ouders en scholen

Naast coaching van volwassenen bied ik oplossingsgerichte consultatie voor ouders en onderwijsprofessionals.

 

Veel ouders worstelen met de vraag hoe zij het beste met hun kind kunnen omgaan. Leraren zijn regelmatig op zoek naar de beste benadering van bepaalde kinderen op school. 

 

Op het moment dat je de unieke aanleg van een kind kent, ga je anders naar een kind kijken. Op basis van de analyse wordt het 9 van de 10 keer duidelijk waar bepaald gedrag vandaan komt. Tips over een andere benadering bieden ouders en school vaak onverwachte mogelijkheden.  

 

Het mooie is dat een kind hierbij niet behandeld hoeft te worden, of (weer) allerlei moeilijke gesprekken hoeft te voeren. Volwassenen krijgen de juiste handvatten om een kind gericht te helpen. 

 

Dus vertoont een kind 'onverklaarbaar' gedrag? Weet je niet waar een kind mee zit? Op basis van Human Design is er vaak een wereld te winnen... 

wat bijna niemand weet

Ieder mens wordt geboren met een unieke aanleg.  

 

Een belangrijk deel van die aanleg is vastgelegd in ons onderbewustzijn. 

 

Dit onzichtbare deel van ons, is dag en nacht aanwezig.

 

Het regelt niet alleen alle 'automatische' processen zoals ademhaling, vertering en de aanmaak van cellen.

 

Het regelt ook een deel van onze onbewuste voorkeuren en weerstanden. 

 

Het regelt zelfs in belangrijke mate wat en wie we in ons leven aantrekken en afstoten. 

ken je eigen ontwerp

Het is juist dit verborgen deel dat ons in ons leven vaak hindert.

 

Zelden ontwikkelen we ons conform onze feitelijke aanleg.

 

Veel vaker proberen we juist over het ongemakkelijke gevoel dat we diep van binnen voelen, heen te leven.  

We verdoven onszelf. We Irriteren ons aan onszelf. of aan anderen. We fixeren onze aandacht op problemen. Hebben misschien wel het gevoel dat het leven tussen onze vingers doorglijdt.

 

 

 

leef met meer gemak

Met behulp van de systematiek van Human Design maak ik de natuurlijke aanleg van mensen zichtbaar. 

 

Je krijgt daarbij praktische handvatten om toekomstige keuzen te vergemakkelijken.

 

Hoe anders wordt het leven als je zicht hebt op wat jou (of jouw kind) tot een uniek mens maakt en daar naar gaat leven.