Ontdek waar het voor jou echt om draait

Persoonlijke coaching

 

Coaching op basis van het Human Design systeem is misschien wel de snelste manier om zicht te krijgen op wat er in jouw leven speelt of stagneert. 

 

Ieder coachingstraject begint daarom met de analyse van jouw unieke design. Die analyse geeft zicht op waar het in jouw leven om draait. Waarom bepaalde problemen zich misschien blijven herhalen. Waarom je wellicht niet tot actie komt. Of waarom, ondanks alles wat wel goed gaat, je je niet echt happy voelt.    

 

Aan de hand van de analyse kan je ook vaststellen waar jouw kracht zit. Je kunt met het nieuwe inzicht veel nadrukkelijker je eigen richting bepalen. Je leert ook hoe je besluiten kunt nemen die echt bij jou passen. Hoe je met (nog) meer gemak en voldoening kunt leven. 

 

Oplossingsgerichte consultatie

 

Naast coaching houd ik me ook bezig met oplossingsgerichte consultatie voor ouders en onderwijsprofessionals. Veel ouders worstelen met de vraag hoe zij het beste met hun kind kunnen omgaan. Leraren zijn regelmatig op zoek naar de beste benadering van bepaalde kinderen op school. 

 

Ook in zulke situaties werk ik meestal aan de hand van een Human Design analyse. Als je de unieke aanleg van een kind begrijpt, ga je anders naar een kind kijken. Op basis van de analyse kan je vaak zien waar gedrag vandaan komt. Tips over een andere benadering van het kind bieden ouders en school vaak onverwachte mogelijkheden.  

 

De oplossing om het gedrag van een kind te labelen, of medicijnen te gaan gebruiken, zou m.i. een uitzondering moeten zijn. Voor die stap gezet wordt, kijk ik graag met jou als ouder, of met een leerkracht mee.  Er is vaak nog een wereld te winnen...

wat bijna niemand weet

Ieder mens wordt geboren met een unieke aanleg.  

 

Een belangrijk deel van die aanleg is vastgelegd in ons on-bewustzijn. 

 

Dit onzichtbare deel van ons, is dag en nacht aanwezig.

 

Het regelt niet alleen alle 'automatische' processen zoals ademhaling, vertering en de aanmaak van cellen.

 

Het regelt ook een deel van onze onbewuste voorkeuren, weerstanden. 

 

Het regelt zelfs - onbedoeld vaak - wat we in ons leven aantrekken en afstoten. 

ken je eigen ontwerp

Het is juist dit verborgen deel dat ons in ons leven vaak hindert.

 

Zelden ontwikkelen we ons conform onze feitelijke aanleg.

 

Veel vaker proberen we juist over het ongemakkelijke gevoel dat we diep van binnen voelen, heen te leven.  

We verdoven onszelf. We Irriteren ons aan onszelf. of aan anderen. We fixeren onze aandacht op problemen. Hebben misschien wel het gevoel dat het leven tussen onze vingers doorglijdt.

 

 

 

leef met meer gemak

Vanaf onze geboorte raken we vervreemd van onze unieke aanleg. De analyse waar we mee starten, maakt zichtbaar wie jij in kern bent.

 

Misschien kan je meer uit jezelf halen dan je dacht? Of voel je juist meer rust omdat 

bepaalde verwachtingen niet bij jou horen, maar meegekomen zijn met je opvoeding en de 'logische' keuzes die je daarna maakte. Bijvoorbeeld omdat je goed kon leren, of juist niet.

 

Hoe anders wordt het leven als je zicht hebt op wat jou tot een uniek mens maakt en daar naar gaat leven.