Ontdek waar het in jouw leven om draait

Voel je je regelmatig gespannen? Ongemakkelijk met jezelf, je relatie, je rol, of je functie? Leef je niet zoals je zou willen leven?  Of gaat het volgens algemene maatstaven best goed met je, maar heb je zelf het gevoel dat je iets mist? Wil je weten waarom bepaalde problemen zich herhalen? Waarom het op je werk en in relaties (werk, thuis, met kinderen e.a.) niet stroomt?

Het Human Design systeem is verreweg de snelste en effectiefste manier om zicht te krijgen op wat er in jouw leven speelt of stagneert. 

 

Op basis van een analyse van jouw unieke opmaak, kan ik je zicht bieden op waar het in jouw leven om draait. Waarom bepaalde problemen zich misschien blijven herhalen. Waarom je wellicht niet tot actie komt. Of waarom, ondanks alles wat wel goed gaat, je je niet echt happy voelt.    

 

Aan de hand van de analyse kan ik je ook vertellen waar jouw unieke kracht zit. Je kunt met het nieuwe inzicht veel nadrukkelijker je eigen richting bepalen. Je leert  hoe je besluiten kunt nemen die echt bij jou passen. Hoe je met (nog) meer gemak en voldoening kunt leven. 

 

 


Naast coaching houd ik me ook bezig met oplossingsgerichte consultatie voor ouders en onderwijsprofessionals. Veel ouders worstelen met de vraag hoe zij het beste met hun kind kunnen omgaan. Leraren zijn regelmatig op zoek naar de beste benadering van bepaalde kinderen op school. 

 

Ook in zulke situaties werk ik meestal aan de hand van een Human Design analyse. Als je de unieke aanleg van een kind begrijpt, ga je anders naar een kind kijken. Op basis van de analyse kan je vaak zien waar gedrag vandaan komt. Tips over een andere benadering van het kind bieden ouders en school vaak onverwachte mogelijkheden.  

 

 De oplossing om het gedrag van een kind te labelen, of medicijnen te gaan gebruiken, zou m.i. een uitzondering moeten zijn. Voor die stap gezet wordt, kijk ik graag met jou als ouder, of met een leerkracht mee.  Er is vaak nog een wereld te winnen...

wat bijna niemand weet

Ieder mens wordt geboren met een unieke aanleg.  

 

Een belangrijk deel van die aanleg is vastgelegd in ons on-bewustzijn. 

 

Dit onzichtbare deel van ons, is dag en nacht aanwezig.

 

Het regelt niet alleen alle 'automatische' processen zoals ademhaling, vertering en de aanmaak van cellen.

 

Het regelt ook een deel van onze onbewuste voorkeuren, weerstanden. 

 

Het regelt zelfs in belangrijke mate wat we in ons leven aantrekken en afstoten. 

ken je eigen ontwerp

Het is juist dit verborgen deel dat ons in ons leven vaak hindert.

 

Zelden ontwikkelen we ons conform onze feitelijke aanleg.

 

Veel vaker proberen we juist over het ongemakkelijke gevoel dat we diep van binnen voelen, heen te leven.  

We verdoven onszelf. We Irriteren ons aan onszelf. of aan anderen. We fixeren onze aandacht op problemen. Hebben misschien wel het gevoel dat het leven tussen onze vingers doorglijdt.

 

 

 

leef met meer gemak

Door opvoeding, scholing en maatschappelijke druk, raken we als mensen vervreemd van onze unieke aanleg.

 

Human Design maakt helder wie jij in de kern bent. Waar jij voor gebouwd bent en met wel doel.

 

Misschien kan je meer uit jezelf halen dan je dacht? Of voel je juist meer rust omdat 

bepaalde verwachtingen niet bij jou horen, maar meegekomen zijn met je opvoeding en de 'logische' keuzes die je daarna maakte. Bijvoorbeeld omdat je goed kon leren, of juist niet.

 

Hoe anders wordt het leven als je zicht hebt op wat jou tot een uniek mens maakt en je daar naar gaat leven.