2027 - ons wacht een radicale verandering

Een ingrijpende verandering van de energie op Aarde

Ik ben nooit zo van de voorspellingen, maar de voorspelling die Ra Uru Hu (de grondlegger van Human Design) over 2027 te horen kreeg, deel ik hier met jou als lezer. Niet omdat ik dit leuk vind om te doen, maar omdat het keihard nodig is dat we weten wat er zeer waarschijnlijk gaat gebeuren!

 

Tot nu toe zijn alle zaken die Ra met de wereld deelde namelijk uitgekomen.  Als ik naar de ontwikkelingen van de laatste twee decennia kijk,  twijfel ik geen moment aan dat wat hij decennia  geleden al voorspeld heeft voor februari 2027, ook gaat gebeuren. 

 

De kennis over wat er per 2027 volgens Ra gaat veranderen, gaat je niet heel blij maken. Als je niet

goed in je vel zit en nog niet heel bewust in het leven staat, is het wellicht beter dat je dit verhaal overslaat.

 

Als je wel een beetje stevig in je schoenen staat, geeft de kennis over de aanstaande verandering je de mogelijkheid om bekend te zijn met wat er gaat gebeuren. Hierdoor kun je jezelf er min of meer op voorbereiden.

 

Die voorbereiding is vooral een innerlijk proces. Ra Uru Hu wijst er in dat kader op dat het belangrijk is dat we tijdig onze eigen interne zekerheid leren kennen. In Human Design termen: je Strategie en Innerlijke Autoriteit.

Van de 'Cross of Planning' naar de cyclus van 'The Sleeping Phoenix'

Eén van de vele zaken die Ra Uru Hu te horen kreeg - naast de kennis over Human Design - is dat de energie die vanuit het Universum de Aarde bereikt, cycli van zo'n 400 jaar kent (zie afbeelding onderaan dit blog).

 

Wij en onze voorouders leefden ruim 400 jaar onder de invloed van 'het kruis van planning'.  We kennen en weten niet anders dat alles gepland en georganiseerd is. Alsof dit altijd al zo geweest is en altijd zo zal blijven. Maar we staan aan de vooravond van een omslag. We komen in het tijdperk van 'The Sleeping Phoenix'. Deze nieuwe cyclus start in in februari 2027 en gaat ons leven ingrijpend veranderen.

 

Om het heel simpel te stellen gaat het om een transitie van 'samen energie', naar 'puur individuele energie'. Het is een overgang van een periode van ruim 400 jaar waarin we zaken met elkaar afstemden, plannen maakten, verdragen sloten, dingen goed regelden, naar een periode waarin mensen er meer en meer alleen voor komen te staan.  Een overgang van altijd wel terug kunnen vallen op anderen, naar je eigen verantwoordelijkheid moeten nemen omdat er steeds minder zal zijn om op terug te vallen. 

  

We zullen onszelf als mensheid opnieuw moeten uitvinden. Anders gaan denken, anders gaan leven. Ieder van ons wordt ook echt gedwongen om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen (waar zeker ook goede kanten aan zitten) omdat allerlei vormen van solidariteit en van bescherming zullen wegvallen. 

 

Enerzijds bevrijden we ons als mensheid de komende decennia van de noodzaak van planning en controle, anderzijds zal zeker in de overgangsfase het recht van de sterkste  gelden en moeten we daar - m.i. bij voorkeur niet vanuit de strijd - een oplossing voor vinden. Ik ben niet langer bang voor wat er komen gaat, maar ik voel hier wel een zekere mate van urgentie bij.

 

Persoonlijk is het stimuleren van bewustzijnsgroei bij zoveel mogelijk mensen, mijn belangrijkste antwoord. Iedereen die uit zijn of haar tekort-denken, boosheid, schaamte en schuld stapt, kan uit de rol van slachtoffer stappen en hoeft geen 'dader' te worden als de tijden veranderen. 

De verandering is al enigszins voelbaar

Het is zeker niet zo dat in februari 2027 alles bij toverslag anders is.  Een deel van de verandering is al gaande.  Zonder het ons heel bewust te realiseren zijn we al aan het wennen aan het wegvallen van allerlei zekerheden, leren we omgaan met nieuwe vormen en ontdekken we dat er vaak meer dan één waarheid is.  Al met al geloven we steeds minder wat ons door instanties (kerk, school, overheid e.a.) wordt voorgehouden en dat proces zal zich voortzetten.

 

Enerzijds is de overgang dus nu al aan de gang, maar anderzijds is er bij iedere verandering ook altijd een zekere mate van vertraging. Dat ter geruststelling. Wij én onze kinderen - allemaal geboren tijdens de cyclus van 'planning' -  zullen zeker proberen om onze vertrouwde manier van leven zo lang mogelijk vast te houden. Waar overheden, organisaties en bedrijven terugtreden, zullen mensen meer en meer zaken zelf gaan organiseren. Dat fenomeen is ook al een tijdje aan de gang. 

De komst van de Raves

De wijziging van de energie uit het Universum, de cyclus van The Sleeping Phoenix, gaat ook grote impact hebben op de mensheid zelf. Wij - u, ik en onze kinderen - zijn biologisch en mentaal een overgangsvorm. Wij zijn de laatste Humans. Wij zijn de laatste generaties mensen zoals we die kennen. 

 

Vanaf  2027 zullen er geleidelijk steeds minder 'Humans' geboren worden en steeds meer 'Raves'. Raves zijn een nieuwe mensvorm. Volgens verwachting lijken ze uiterlijk nog op ons, maar ze hebben een aantal kenmerkende kwaliteiten die sterk afwijken van wat wij gewend zijn.  Met name hun emotionele centrum is totaal anders ontwikkeld. Dit centrum zal niet langer het centrum van gevoel en drama zijn, maar vanuit een veel verder ontwikkeld gewaarzijn kunnen Raves via hun gevoelscentrum telepathisch contact met elkaar hebben. Zij zullen vooral in groepen van 3-5  Raves opereren. 

 

Hoe spannend deze verandering voor veel mensen ook klinkt, hoe ondenkbaar misschien nog, ook hierbij is er sprake van urgentie. Weg kijken mag uiteraard, maar 2027 is niet ver weg meer. In onze samenleving vinden we het nu vaak al zo lastig om met kinderen met 'afwijkend gedrag' om te gaan. Als er de komende periode geen bewustzijn over deze mutatie op gang komt bij ouders, hulpverleners, leerkrachten e.a., zullen we deze kinderen als afwijkend gaan beschouwen. Wellicht zelfs al ziek, of gevaarlijk. We zullen niet in staat zijn om hen te begrijpen, te helpen en hun kwaliteiten te waarderen. 

Lees 'You and the Program'

Wat er ook gaat gebeuren en hoe snel of langzaam het ook zal gaan, de overgang zal impact op alles en iedereen hebben en het nieuwe tijdperk zal voor ons als laatste 'Humans' echt wennen zijn. Het is een tijd waarin wij als mensen zullen moeten leren om op onszelf te gaan vertrouwen. Ieder voor zich. Dat is waar kennis van Human Design bij kan helpen. 

 

Voor wie nog meer over de aanstaande verandering wil weten, heb ik het eBoek 'You and the Program'  toegevoegd. Dat kun je hieronder downloaden. De tekst is in het Engels.  Als je het eBoek leest zal je meer en meer gaan begrijpen dat het dringend nodig is dat mensen 'ontwaken', uit de conditionering stappen en als zichzelf gaan leven. 

 

Oh ja...en tot slot. 

 

Onderaan deze pagina vind je het overzicht van de cycli. De overgang die wij zullen meemaken vind je terug op de vierde en vijfde regel van onderen. 

Download
You and the Program
In dit eBook beschrijft Ra dat wat er komen gaat. Het verhaal is al een tijd geleden geschreven en zeker aan het eind van het boek gaat hij in op zaken die op dat moment actueel waren, maar voor wie nieuwsgierig is naar wat er door hem 'voorspeld' is, is dit belangrijke bron van kennis.
You-and-the-Program-eBook.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB

Overzicht van de Global Cycles

Als je op bovenstaande afbeelding klikt, zie je de afbeelding op een groter formaat.

Reactie schrijven

Commentaren: 0