Wat verkies jij?

Ik heb met interesse naar de recente verkiezingen gekeken. De uitslag was bijzonder en zet veel bij mensen in beweging.  

Ik heb er zelf niet zoveel oordeel over. Waar ik me steeds bewuster van wordt is dat vanuit het huidige niveau van bewustzijn dit politieke spel zich blijvend zal herhalen. Een spel van winnen en verliezen. Een schier oneindig spel van goedwillende mensen die ons beloven dat het ooit beter wordt en inspelen op een diep in de mens ingebouwd verlangen naar harmonie, rust en liefde. 

Zolang we leven (en dus ook) politiek bedrijven vanuit een 3D bewustzijn, blijft de pijn en de schuld zich verplaatsen. We blijven als daders en slachtoffers vastzitten in lage energie (zie de afbeelding hieronder.).

Wanneer het lukt om processen, systemen en elkaar te zien vanuit 4D bewustzijn, ontstaat er ruimte voor begrip en groei. Wanneer de angst verdwijnt om de macht te verliezen, komt er energie vrij en ontstaat er kracht. Wanneer er bereidheid naar anderen is, ontstaan er mogelijkheden en acceptatie. Vanuit dit ruimere perspectief komt het oude idee van Links en Rechts volledig ter discussie te staan. Dat is een onderscheid van de 'mind'; een onderscheid dat ons verdeelt en vastzet. De realiteit is: er zijn problemen en die moeten gewoon opgelost worden! 

Dit niveau van bewustzijn is niet het eindpunt. Een 4D-kijk is ruimer dan een 3D-blik, maar is nog steeds een beperkt perspectief. We hebben als mens de potentie om vanuit een 'let's call it'  5D - 5 dimensionaal - bewustzijn te creëren. Echte vernieuwing, echte verbinding ontstaat pas als we onszelf ten diepste lief hebben en niet meer vanuit pijn, frustratie, boosheid, of verdriet handelen. 


Pas als we de natuurlijke verbinding met onze eigen kern terug hebben gevonden, kunnen we onszelf overstijgen. Tot die tijd produceren we met z'n allen een wereld die op z'n best logisch lijkt, maar die nog steeds gebouwd is op een zeer beperkt bewustzijn. 

De overgang naar zelfliefde (het begin van een 5D perspectief) is uiteraard een puur persoonlijk proces. Niemand kan dat voor iemand anders doen. Zolang je nog vanuit je open centra leeft (je Niet-Zelf) en probeert om jezelf te beschermen, is het lastig om echt van jezelf te houden. Alle liefde, erkenning en respect die je nog buiten jezelf zoekt, houd je weg bij wie jij van nature bent. 

Zolang je nog denkt iemand te moeten zijn, zolang je nog een rol op te houden hebt, is het lastig om echt van jezelf te houden. Zolang je nog vanuit je overlevingsstrategieën leeft, is dit de grens van je mogelijkheden. Met scepsis en kritiek houd je wellicht jezelf en anderen gevangen. 

Misschien is het tijd om niet naar de politiek en de wereld buiten je te blijven kijken, maar om eerst zelf de reis naar binnen te maken? Om met steeds meer liefde naar jezelf te gaan kijken en om met een ruimere blik op jezelf ook met meer liefde naar anderen te gaan kijken. 

Als je een paar keer op dat punt bent geweest, is het proces nagenoeg onomkeerbaar. Misschien dat je nog weleens vanuit een lagere energie zult creëren, maar je zult jezelf doorzien en jezelf steeds minder met die lage energie identificeren. 

Alleen zo zorgen we - ieder voor zich - voor een betere wereld.

Live Boldly - leef stoutmoedig.

 

Bert

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    tineke dinnissen (donderdag, 30 november 2023 08:29)

    mooi om, onder het genot van een koffietje op het werk, mee wakker te worden.
    Ik kreeg een lach op mijn gezicht. Tineke