Over de zes cognities in ons design

Iedere cognitie geeft ons een eigen manier om de wereld te ervaren

De manier op we als mens de buitenwereld ervaren, verschilt van persoon tot persoon. Als iemand een andere cognitieve opmaak heeft (zie in je design: cognitie) ervaart en ziet hij of zij de wereld echt anders. Het is belangrijk dat we ons daar meer bewust van zijn, omdat dit veel onnodige gesprekken en zelfs ruzies scheelt. 

 

Er zijn zes verschillende manieren waarop wij de wereld 'innemen'. Iedere cognitie is gekoppeld aan een ander zintuig (ons super zintuig (super sense)).

Er zijn zes verschillende soorten cognition in Human Design, die elk gerelateerd zijn aan een van de vijf zintuigen:

  • Smell – met deze kwaliteit verwerk je informatie door middel van geur. Je merkt via bepaalde geuren (b.v. een brandlucht) dingen eerder op dan anderen en je kunt van nature subtiele geuren onderscheiden.
  • Taste – Mensen met deze cognitie verwerken informatie door middel van smaak. Ze hebben vaak een gevoelig gehemelte en kunnen subtiele smaakverschillen onderscheiden.
  • Outer Vision – deze mensen verwerken informatie (in en uit) door het zien van fysieke objecten en gebeurtenissen om hen heen. De ruimtes waarin zij vaak verblijven zijn - als ze daar zelf invloed op hebben - visueel vaak prikkelend. Ze hebben doorgaans ook een goed ontwikkeld gevoel van ruimtelijk inzicht.
  • Inner Vision – mensen met deze gevoeligheid verwerken informatie door middel van hun innerlijke beelden en verbeelding. Ze kunnen zich gemakkelijk een beeld vormen hoe iets er uit zou kunnen zien. Deze kwaliteit is op een bepaalde manier verbonden met een zesde zintuig.
  • Feeling – met deze cognitie gaat het over verwerking van gevoelens en emoties. Er is vaak een sterk ontwikkeld gevoel en mensen met deze cognitie kunnen subtielere emoties onderscheiden. Tegelijkertijd zijn mensen met deze cognitie super gevoelig voor allerlei fysieke energievelden. Straling heeft vaak een grote impact op hun vermogen om 'zuiver te voelen'.
  • Touch – de verwerking van informatie verloopt hier via aanraking. Ze hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor tast en kunnen subtiele verschillen in textuur en temperatuur onderscheiden. Tegelijkertijd stroomt er direct energie (=informatie) door hen heen als ze iemand bijvoorbeeld alleen maar aanraken.

Cognitie in Human Design gaat dus over jouw 'super sense'. Jouw cognitie registreert op een eigen manier de signalen van jouw dominante zintuig. Inzicht in de werking van jouw cognitie kan je helpen de omgevingen en mensen te identificeren die jouw design (lees: JOU) ondersteunen en die het jou gemakkelijker maken om jouw autoriteit en strategie te eren,

en meer...

Reactie schrijven

Commentaren: 0