Wil je begrijpen hoe het hoofd van jouw kind denkt?

Tot voor enkele decennia was de cognitieve opmaak van de meeste mensen overwegend logisch, rationeel denkend. Bij deze mensen is de linkerhersenhelft dominant. Zij pikken uit een berg informatie de aspecten die vanuit logisch, rationeel denken belangrijk zijn. 

 

Inmiddels heeft meer dan de helft van de kinderen/jongeren in aanleg een dominante rechterhersenhelft. Zij nemen informatie op een hele andere manier tot zich. Hun hersenen vormen vaak eerst beelden. Zij zien daardoor andere verbanden dan de logisch beredeneerbare verbanden. Ze denken integraler, holistischer. Een kwaliteit die we als wereld óók hard nodig hebben.

 

Scholen zijn nog niet ingesteld op deze generatie kinderen en jongeren

 

Ik was lange tijd directeur van scholen. Ik zag dat leerlingen qua manier van denken en ervaren veranderen en dat scholen daarmee stoeiden. Ons huidige schoolsysteem is  bedacht door mensen die zelf (overwegend) logisch strategisch en structurerend denken. Zij floreren zelf in dit systeem en denken daarom automatisch dat dit goed voor alle kinderen is. 

 

De meeste leerkrachten en docenten zien dat een groot deel van de leerlingen niet optimaal in het systeem past, maar zij zijn gebonden aan methoden en strakke regelgeving. Veel leerlingen moeten vanwege de prestatiedruk die scholen voelen, mee in een systeem dat geen recht doet aan hun kwaliteiten. Ze ontwikkelen weerstand tegen school, hebben last van stress, of - wat veel lastiger is om vast te stellen - gaan geleidelijk onderpresteren.

 

Daarom wordt het tijd voor bewustwording op wat er feitelijk aan de hand is. Te beginnen bij leerkrachten, docenten en ouders die zien dat het bij een kind mis gaat. Met meer bewustzijn verandert het onderwijs niet direct, maar ouders die weten hoe de hersenen van hun kind werken, kunnen er voor zorgen dat kinderen in ieder geval thuis gezien worden voor wie ze zijn.

 

 

Richting, handvatten en rust

 

Zonder dat we jouw kind daarvoor lastig te hoeven vallen, kan ik met behulp van Human Design zijn of haar cognitieve opmaak vaststellen. Dit creëert niet alleen inzicht, maar vaak ook rust. Bij kinderen en bij ouders. 

 

Met het advies dat je krijgt, kan je als ouder zelf aan de slag.  Je kunt je kind nog beter helpen. 

 

Bestel het persoonlijk advies voor € 27,50 incl. btw

 

Stuur een mail naar info@liveboldly.nl onder vermelding van 'hoe denkt mijn kind?'

Reactie schrijven

Commentaren: 0