VERBETER DE RELATIES BINNEN JE GEZIN

We brengen een groot deel van ons leven door binnen gezinsstructuren. Eerst als kind, daarna als volwassene.

 

Met Human Design kun je de dynamiek binnen een gezin zichtbaar maken en meer recht doen aan de potentie van de verschillende gezinsleden.

 

De analyse van de dynamiek binnen een gezin begint met een gesprek met de ouder(s). Hierbij wordt het design van de ouder(s) zichtbaar gemaakt. Daarna zoomen we in op het design van de andere individuele gezinsleden.

 

In de tweede ronde wordt de aandacht gelegd op de connectie tussen steeds twee gezinsleden (ouders onderling, ouder-kind, kinderen onderling). Iedere relatie levert nieuwe inzichten en handvatten op. 

 

In de derde ronde worden de designs van alle gezinsleden weergegeven in één model. Hiermee krijgen ouders helder waar er energie verloren gaat en waar de oorsprong ligt van eventuele conflicten. Ook dit levert doorgaans praktische inzichten en handvatten op.